Uusheräys tukee Harlun seurakuntaa Venäjällä. Harlun seurakunta on perustettu syksyllä 2007, mutta Olemme tehneet alueella työtä yhdessä Pitkärannan seurakunnan kanssa vuodesta 1995 alkaen. Olimme tukemassa myös Harlun seurakunnan kirkon rakentamista. Kirkko valmistui vuonna 2011 Läskelään. Harlun ja Pitkärannan seurakuntien kirkkoherrana toimii Oleg Menaker.

Tuemme myös Inkerin kirkon teologista instituuttia, joka kouluttaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia Inkerin kirkon tarpeisiin.