Etiopiassa tuemme kirkon kokonaisvaltaista työtä Suomen Lähetysseuran kautta.

Työtä tehdään erityisesti Metussa Illubabor Betel -synodin alueella. Erityishaasteita ovat etnisten vähemmistöjen syrjintä, naisten lukutaidottomuus, ihmiskauppa, prostituutio, sukupuolitaudit, terveys- ja hygieniatietoisuuden puute ja haitalliset perinteet. Kirkossa tarvittaisiin lisää koulututettuja pappeja ja työntekijöitä.

Suomen Lähetysseuran kanssa tuemme ja vahvistamme synodin toimintaa ja työntekijöiden ammattitaitoa. Suomen Lähetysseura toimii alueella yhteistyössä Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon Kehityksen ja sosiaalipalvelujen komission kanssa järjestäen koulutuksia, kouluttamalla pappeja ja kirkkomuusikoita, järjestämällä yhteisöille luku-, seksuaali- ja terveysopetusta sekä järjestämällä tavoittavan työn matkoja kasvukeskuksiin sekä eri tavoin eristetyille alueille.

Etiopian Mekane Yesus – kirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Etiopian Mekane Yesus – kirkon motto on: Koko evankeliumi koko ihmiselle. Sen jäsenmäärä on yli 8 miljoonaa ja se on luultavasti maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko. Kirkko panostaa evankeliointiin ja yhä uusien ihmisten tavoittamiseen. Evankeliumi leviää sekä kirkon työntekijöiden että tavallisten seurakuntalaisten kautta.