Medialähetys Sanansaattajat tekee lähetystyötä eri medioiden kautta. Työtä tehdään ennen kaikkea sellaisilla alueilla, joilla evankeliumin levittäminen perinteisillä keinoilla on vaikeaa tai mahdotonta.

Uusheräys tukee Intiassa tehtävää gujaratinkielistä ”Naiset toivon lähteellä” -radio-ohjelmaa.

Intiassa naisten asema on yleisesti ottaen heikko. Perheväkivalta on monelle naiselle arkea, vaimoja saatetaan edelleen polttaa elävältä ja tyttösikiöitä abortoidaan, koska tyttöjä ei arvosteta. Naisilla ei yleensä ole päätösvaltaa ja he kärsivät puutetta ravinnosta ja koulutuksesta. Kristilliset radio-ohjelmat antavat toivoa ja auttavat selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Naiset kuulevat, että Jumala rakastaa heitä, olivatpa he missä asemassa tahansa. Ohjelmien sanoman kautta Jeesus parantaa haavoja ja uudistaa henkisesti.

Yksi 15 minuutin mittainen gujaratinkielinen Naiset toivon lähteellä – ohjelma maksaa 130 € sisältäen tuotannon ja radioinnin. Ohjelmaa radioidaan kerran viikossa perjantai-iltaisin paikallista aikaa. Jokaiselle ohjelman ostajalle lähetetään nimikko-ohjelmailmoitus, josta näkyy ohjelman tarkka radiointiaika. Näin voi rukoilla ohjelman tekijöiden ja kuuntelijoiden puolesta samanaikaisesti ohjelman lähetyksen kanssa.