Organisaatio

Uusheräyksellä on toimintaansa varten oma organisaatio ja paikallisyhdistysten verkosto. Eri toimijatahot esitellään seuraavassa lyhyesti. 


Vuosikokous

Uusheräyksen korkeinta päätösvaltaa käyttää vuosikokous, jossa on edustajat kaikista Uusheräyksen paikallisyhdistyksistä. Vuosikokous kokoontuu Kesäseurojen yhteydessä. Vuosikokous valitsee muun muassa johtokunnan jäsenet ja päättää toimintalinjoista. 


Johtokunta

Uusheräyksen johtokunta johtaa Uusheräyksen toimintaa vuosikokousten välissä. Johtokunnassa on 12 varsinaista ja 3 varajäsentä. Jäsenet ovat eri puolilta Suomea kotoisin olevia eri-ikäisiä ja erilaisten ammattien edustajia, naisia ja miehiä. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Johtokunnan puheenjohtaja johtaa Uusheräyksen arkipäivän toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Reino Junttila.


Työntekijät

Uusheräyksen toiminnanjohtaja vastaa Uusheräyksen jokapäiväisestä  toiminnasta ja johtaa hengellistä työtä. Toiminnanjohtaja toimii myös Lähettäjä-lehden päätoimittajana. Toiminnanjohtajana on toiminut vuodesta 2013 alkaen Eeva Pouke. 

Uusheräys panostaa nuorisotyöhön ja nuorisotyössä vaikuttaakin kaksi nuorisosihteeriä: Tinja Halunen ja Anna Lahtinen.

Työntekijät ovat käytettävissä myös paikallisyhdistysten toiminnassa.

Uusheräyksen keskustoimisto 

Uusheräyksen keskustoimisto sijaitsee Kalajoella Kalajoen Kristillisellä opistolla. 

Toimistolla hoidetaan muun muassa Lähettäjä-lehden osoite- ja tilaajarekisteriä sekä laskutusta.

 


Paikallisyhdistykset

Käytännön työ ja toiminta eri paikkakunnilla kanavoituu pääosin Uusheräyksen paikallisyhdistysten ja niissä toimivien lukuisten vapaaehtoisten kautta. Yhdistyksillä on omat johtokuntansa, jotka johtavat paikallisyhdistysten toimintaa. 

Uusheräyksellä on tällä hetkellä paikallisyhdistyksiä yhteensä noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Paikallisyhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa ja myös muiden herätysliikkeiden kanssa. Tilaisuuksissa esiintyykin usein monista eri liikkeistä ja seurakunnista lähtöisin olevia puhujia. 

Paikallisyhdistysten toiminnasta tiedotetaan Lähettäjä-lehdessä, paikallislehdissä ja näillä verkkosivuilla.


Maallikot ja papit 

Uusheräyksen piirissä toimii ja palvelee suuri joukko pappeja, maallikkopuhujia ja evankelistoja. Useimmat maallikkopuhujista on siunattu Uusheräyksen piirissä tehtävään työhön.

Puhujaluettelo seurajärjestäjiä varten on saatavissa Uusheräyksen toimistolta.


Sivun alkuun