Etiopiassa tuemme kirkon kokonaisvaltaista työtä Suomen Lähetysseuran kautta.

Tuemme Etiopiassa Mekane Yesus -kirkon Keskisen Pohjois-Etiopian synodin (NCES) alueella tehtävää työtä lasten ja nuorten keskuksissa. Dessien, Kombolchan ja Woldiyan kaupunkeihin on perustettu lasten ja nuorten toimintakeskukset, joissa lapset ja nuoret voivat tavata toisiaan ja oppia sosiaalisia taitoja turvallisessa aikuisten ohjaamassa ympäristössä.

Keskukset perustettiin aids-orpojen tukemiseksi, jotta lapset ja nuoret voisivat oppia tietoja ja taitoja, joita kouluissa ei opeteta. Etiopiassa koulu on ilmainen, mutta se tarjoaa vain akateemista (ns. lukuaineiden) opetusta. Vähäisetkin alueen tarjoamat vapaa-ajan harrastukset ovat maksullisia, eikä köyhillä perheillä ole niihin pääsyä. Keskuksissa nuorille ja lapsille tarjotaan opetusta metalli- ja puutöissä sekä tekstiilityössä. Heille annetaan tukiopetusta eri kouluaineissa sekä tietokoneen käytössä. Keskuksissa on myös kirjastot. Paikallisseurakunnat opettavat myös etiikkaa Raamatun kertomusten avulla. Lisäksi lapset saavat opetusta hygieniasta, kotitalouden hoidosta, puutarhanhoidosta ja muista elämäntaidoista sekä luovista aineista, kuten maalaus ja näytteleminen.

Keskuksissa opetetaan työn merkitystä ja nuoret voivat koulutusten puitteissa löytää omia vahvuuksiaan. Koulutuksissa saatujen taitojen avulla he voivat jopa hankkia toimeentulonsa aikuistuttuaan.

Alueella on AIDSin johdosta runsaasti lapsia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Erityisesti köyhissä suvuissa orpolasten ja -nuorten tilanne on hyvin ongelmallinen. He asuvat yleensä hiv-tartunnan saaneen yksinhuoltajaäitinsä, joskus isänsä tai vanhojen isovanhempiensa kanssa. Heillä ei ole yhtäläisiä kehitykseen tarvittavia virikkeitä ja mahdollisuutta oppia elämässä tarvittavia taitoja kuin varakkaimmilla ikäryhmänsä lapsilla. Kun hyviä vapaa-ajan aktiviteetteja ei ole, köyhillä lapsilla ja nuorilla on riski ajautua ns. katulapsielämään, jossa huumeet ja rikollisuus kukoistavat. Ilman aikuisen tukea jäävät lapset saattavat jäädä jälkeen ja pudota myös koulusta, millä on todella kohtalokas vaikutus heidän loppuelämäänsä. Lapset ja nuoret ovat yhteisön haavoittuvimpia, ja he tarvitsevat huolenpitoa ja tukea kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Afrikan mantereen vanhin itsenäinen valtio on Etiopia, joka sijaitsee Itä-Afrikan sarvessa. Noin 110 miljoonan asukkaan maata värittävät lähes sata eri etnistä ryhmää omine kielineen. Etiopian talous kasvaa kohisten, mutta neljäsosa väestöstä elää edelleen alle dollarilla päivässä. Ilmastonmuutos aiheuttaa maassa kuivuutta ja pulaa ruoasta. Maassa on myös paljon eri tavoin vammautuneita ihmisiä sekä syrjittyjä vähemmistöjä. Lähetysseuran paikallinen kumppani on Etiopian luterilainen Mekane Yesus -kirkko.

Etiopian Mekane Yesus – kirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Etiopian Mekane Yesus – kirkon motto on: Koko evankeliumi koko ihmiselle. Sen jäsenmäärä on yli 8 miljoonaa ja se on luultavasti maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko. Kirkko panostaa evankeliointiin ja yhä uusien ihmisten tavoittamiseen. Evankeliumi leviää sekä kirkon työntekijöiden että tavallisten seurakuntalaisten kautta.

Voit tukea Etiopian työtä kauttamme seuraavia tietoja käyttämällä:

Saaja: Uusheräyksen Keskusliitto ry
Tili: FI93 5099 0720 0902 74
Viite: 7016
Rahankeräyslupa: Uusheräyksen Keskusliitto ry, RA/2019/1069, myöntäjä Poliisihallitus 27.11.2019. Keräyslupa on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään Uusheräyksen Keskusliitto ry:n lapsi- ja nuorisotyöhön, julistus- ja sielunhoitotyöhön, sosiaaliseen työhön sekä lähetystyöhön Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella.