Uusheräys tukee Harlun seurakuntaa Venäjällä. Harlun seurakunta on perustettu syksyllä 2007, mutta Olemme tehneet alueella työtä yhdessä Pitkärannan seurakunnan kanssa vuodesta 1995 alkaen. Olimme tukemassa myös Harlun seurakunnan kirkon rakentamista. Kirkko valmistui vuonna 2011 Läskelään. Harlun ja Pitkärannan seurakuntien kirkkoherrana toimii Oleg Menaker.

Tuemme myös Inkerin kirkon teologista instituuttia, joka kouluttaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia Inkerin kirkon tarpeisiin. Inkerin kirkkoon voit tutustua sen nettisivuilta, www.inkerinkirkko.fi/.

Voit tukea Venäjän työtä kauttamme seuraavia tietoja käyttämällä:

Saaja: Uusheräyksen Keskusliitto ry
Tili: FI93 5099 0720 0902 74
Viite: 1041
Rahankeräyslupa: Uusheräyksen Keskusliitto ry, RA/2019/1069, myöntäjä Poliisihallitus 27.11.2019. Keräyslupa on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään Uusheräyksen Keskusliitto ry:n lapsi- ja nuorisotyöhön, julistus- ja sielunhoitotyöhön, sosiaaliseen työhön sekä lähetystyöhön Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella.