Tavoittava evankelioimistyö Etiopiassa

Tukisopimus 2 700 € / vuosi

Tavoittavan evankelioimistyön tarkoituksena on viedä evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille riippumatta heidän taustastaan. Jo olemassa olevia seurakuntia rohkaistaan panostamaan evankeliumin levittämiseen ja tavoittamaan evankeliumilla niitä ympäristön ihmisiä, jotka eivät vielä ole kristittyjä.

IBS - Synodin alueella asuu 12 etnistä kansanryhmää. Kristittyjen määrä kasvaa nopeasti, lukumäärä on kymmenkertaistunut vajaassa 20 vuodessa. Mutta myös islam on nousemassa esiin yhä voimakkaammin, perinteinen kansanislam on muuttumassa fundamentalistiseen suuntaan.

 

Hankkeen toteutus

Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä viisi evankelistaa. Heidän työkautensa kestää kullakin alueella vain kaksi vuotta. Näin estetään vääränlaisen riippuvuuden syntyminen. Kahden vuoden jälkeen tulisi jonkun paikallisen ottaa vastuu työstä. Mahdollisimman pian työn aloittamisen jälkeen paikallisesta yhteisöstä yritetään löytää sopiva henkilö lähetettäväksi raamattukouluun, jotta paikkakunnalle saataisiin oma evankelista. Myöhemmin evankelista voi jatkaa opiskeluaan ja valmistua papiksi.

Nämä lapset ovat jo kuulleet Jeesuksesta

Osa hankkeen viidestä palkatusta evankelistasta tekee työtä alueella, jossa suurin osa väestöstä on uudisasukkaita. Asukkaat ovat siirtyneet kuivilta Itä-Etiopian alueilta länteen, missä sataa enemmän. Uudisasukkaat raivaavat itse peltonsa ja rakentavat myös talonsa, jotka ovat yleensä yksinkertaisia ruohomajoja. Uudisasukkaiden muodostamia yhteisöjä on useilla paikkakunnilla. Monet uudisasukkaista ovat taustaltaan muslimeja. Heitä voidaan yrittää tavoittaa suoraan evankelioimalla. Toinen vaihtoehto on, että tuetaan alueelle tulleita kristittyjä valtion työntekijöitä. Heillä on luonnollinen kontakti uudisasukkaisiin esimerkiksi sairaanhoitajina, maatalousneuvojina tai opettajina. Luottamuksen syntyminen on tärkeää. Kun se on saavutettu, voidaan sitten jakaa muitakin elämän asioita.

Uusi seurakunta syntyy

Etiopiassa on vallalla käytäntö, jonka mukaan paikkakunnalla asuvat kristityt perustavat rukouspiirin. Rukouspiiriin kutsutaan myös ei-kristittyjä ja jonkin ajan kuluttua joku heistä ottaa vastaan evankeliumin. Kun kristittyjen yhteisö kasvaa kyllin suureksi, perustetaan alueelle yleensä seurakunnan saarnapaikka. Emäseurakunnan tehtävänä on kasvattaa ja tukea saarnapaikkaa, joka aikanaan irtautuu itsenäiseksi seurakunnaksi.

Ajankohtaista

Alkuvuodesta 2013 Metussa järjestetyille tavoittavan työn kursseille osallistui noin 90 evankelistaa, pappia ja aluetoimistojen työntekijää.

Pienen eristäytyneenä elävän shabue - heimon pariin palkattu evankelista jatkoi työtään. Työn tuloksena on lyhyessä ajassa kääntynyt kristityksi noin 700 ihmistä.

Pyydämme esirukousta tavoittavan työn eri toiminnoille. Mahdollisuudet evankelioimistyölle ovat melkein rajattomat, mutta synodin resurssit ovat rajalliset.

asuinolot ovat usein hyvin vaatimattomat