Mettun Raamattukoulu Etiopiassa

Tukisopimus 4 000 € /vuosi

Etiopian Mekane Yesus – kirkko on suurin luterilainen kirkko Afrikassa. Sen jäsenmäärä on yli 5 miljoonaa ja se on luultavasti maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko. Kirkko panostaa voimakkaaseen evankeliointiin, yhä uusien ihmisten tavoittamiseen. Evankeliumi leviää sekä kirkon työntekijöiden että maallikkojäsenten työn kautta.

 

Yksi nopeimmin kasvavista hiippakunnista eli synodeista on Illubabor Bethel läntisessä Etiopiassa. Hiippakunta on pinta-alaltaan puolen Suomen kokoinen, seurakuntia on 370 ja saarnapaikkoja lähes saman verran.

Mettun raamattukoulusta papiksi valmistuneita

Hankkeen kuvaus

Teologisen koulutuksen ohjelma tukee seurakuntien työntekijöiden kouluttamista kahdella eri tasolla.
Terfa Jarso – raamattukoulusta valmistuu työntekijöitä, evankelistoja ja pappeja synodin (hiippakunnan) seurakunnille. Raamattukoulu kestää kaksi vuotta. Suurin osa seurakuntiemme työntekijöistä on sieltä valmistuneita. Tänä syksynä raamattukoulu muuttuu Teologiseksi seminaariksi, joka antaa opistotasoista koulutusta.

Ohjelma tukee myös etäkoulutuksen koordinointia (TEE, Theological Education by Extension). Osa etäkoulutusryhmistä opiskelee diploma-tasolla, osa raamattukoulun tasolla.

Diploman suorittaminen etäopiskeluna kestää neljä vuotta. Opiskelu työn ohessa kysyy opiskelijoilta sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Toista ryhmää vetää suomalainen Taina Taskila. Tainan Suomen jakson aikana sijaisena toimi raamattukoulun opettaja Kes (pastori) Tizazu Jira.

Uusia asenteita ja ajatuksia

Opettajamme Kes Tizazu suoritti keväällä jatko-opintoja muualla. Erityisesti ulkomaiset luennoitsijat suhtautuivat opiskelijoihin tasavertaisesti, kannustivat ja motivoivat heitä. Kes Tizazu kertoo: ”Opin noilta luennoitsijoilta paljon. Tämän jälkeen minäkin haluan motivoida opiskelijoitani oppimaan”.

Myös teologisella puolella Kes Tizazu oli saanut paljon uutta ajateltavaa. Mekane Yesus – kirkossamme yleensä korostetaan ehtoolliselle valmistautumista. Useimmat paastoavat ainakin ehtoollista edeltävän aamun. Kun ihminen on halunnut lähteä seuraamaan Jeeesusta, hänellä menee yleensä vielä kaksi vuotta, ennen kuin hän voi osallistua ensimmäiselle ehtoolliselleen. Sitä edeltää perusopetusta ja rippikoulu. Amerikkalainen luennoitsija oli korostanut, että ehtoollinen kuuluu kaikille, jotka ikävöivät päästä kosketuksiin Kristuksen kanssa. Emme ota ehtoollista siksi, että olemme jo saaneet anteeksi, vaan ehtoolliselle menemme saamaan anteeksi.

Opiskelija

Ajankohtaista

Keväällä 2013 raamattukoulusta valmistui 67 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Osa heistä opiskeli maan yleiskielellä amharaksi ja osa paikallisella kielellä oromoksi.

Etäkoulutusohjelmassa on kaksi diploma - tasoista ryhmää, joissa on yhteensä 26 opiskelijaa. Raamattukoulutasoisia ryhmiä on kaikkiaan 23. Niissä on noin 200 opiskelijaa, pääasiassa seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöitä

-Rukoilkaa, että opistotasoisen opetuksen valmistelut sujuisivat hyvin ja että opetus voitaisiin aloittaa

-Kiittäkää, että raamattukoulun kolme opettajaa ovat saaneet degree-opintonsa päätökseen.

-Rukoilkaa, että etäopiskelijamme jaksaisivat paneutua opiskeluihinsa työnsä ohessa.

Lähde: Taina Taskilan raportti

Kuvat: Taina Taskila